Gearrthuairisc ar Stair na Scoile

  • Tháinig dream beag díograiseach le chéile ag foghlaim Gaelainne in Áras an Chumainn Lúthchleas Gael i Mí na Samhna 1982.
    As sin d’eascair Coiste gníomhach Ghlór na nGael a chuaigh i mbun oibre agus a bhunaigh Naíonra Bhaile an Easpaig.
  • Bhuadar Comórtas Náisiúnta Ghlór na nGael agus thug Uachtarán na hÉireann, An t-Uasal Pádraig Ó hIrighile cuairt go dtí an dúthaigh seo.
  • Le cabhair ó Ghaelscoileanna agus cead ón Roinn Oideachais, bunaíodh Gaelscoil Uí Riada i 1984 faoi phátrúnacht Easpag Chorcaí agus Rois.
  • Ceapadh Maire Ní Dhuinnín mar Phríomhoide. Osclaíodh an scoil 10 Meán Fómhair, 1984 i seomra a chuir Aithreacha an SMA ar fáil.
  • Chuir Cumann Comhphobail Bhaile an Easpaig (The Bishopstown Community Association) láthair ar fáil ar cíos i 1986, mar a cuireadh seomraí réamhdhéanta ón Roinn Oideachais. Ceapadh múinteoirí iontacha agus d’fhas clú agus cáil na scoile.
  • Tháinig borradh agus fás ar an scoil agus cuireadh leis na seomraí bliain i ndiaidh bliana go dtí go raibh an scoil lánfhásta.
  • Ceannaíodh an “t-Úllghort” i bparóiste Wilton mar láthair buan do Ghaelscoil Uí Riada i 1990. Chas Micheál Ó Máirtín T.D. an fód don bhfoirgneamh nua i 1998 agus osclaíodh ár scoil nua i Mí na Samhna 1999.
  • Anois, i 2022,  tá 15 múinteoirí agus 279 dalta sa scoil.