Tá sé mar aidhm againn i nGaelscoil Uí Riada togha oideachais a chur ar fáil dod’ leanbh, i dtimpeallacht spreagúil, sona, in áit a chothaítear féin-mheas agus talann an linbh tré mheán saibhir na teanga Gaeilge.