‘Sé an Bord Bainistíochta atá freagrach as bainistíocht éifeachtach a dhéanamh ar an scoil.  Eagraítear cruinnithe den Bhord ar a laghad uair sa téarma, agus bíonn plé ar ábhair atá bainteach le saol na scoile i nGaelscoil Uí Riada.  Is obair dheonach í seo agus tá ár mbuíochas tuillte ag baill an bhoird uile as a gcuid oibre ar son muintir na scoile seo ‘gainne.

An Bord

  • Cathaoirleach: Séamus Ó Rinn
  • Príomhoide: Breanndán Ó Gréilligh
  • Rúnaí: Fíona Ní Chatháin
  • Cisteoir: Séamus Ó Néill
  • Rev Míchéal Ó Laoghaire S.M.A.
  • Brian Tyers
  • Gemma Uí Laighin
  • Dave Ó Liatháin