Spórt

 

Sciath na Scol

Faigheann páistí na scoile deis a bheith páirteach i réimse leathan spóirt – go háirithe peil, iomáint, camógaíocht agus peil na gcailíní. Cuireadh tús leis an bpeil sa bhliain 1986 agus ó shin i leith glacann an scoil páirt i gcomórtas Sciath na Scol gach bliain.

I nGaelscoil Uí Riada cuirimid béim ar an spórt agus go speisialta an rannpháirtíocht.  Glacann foirne scoile pairt i gComórtaisí Sciath na Scol Chorcaí san iomáint, camógaíocht, peil agus peil na gcailíní. Déantar traenáil do na cluichí ó 2.45 i.n. – 3.45 i.n. i gC.L.C.G. Bhaile an Easpaig nó Halla na Scoile.

 

Snámh

Eagraíonn an scoil ceachtanna snámha do gach rang ó Rang II – Rang V ar aghaidh i Leisureworld i mBaile an Easpaig. Dé gnáth bíonn sé cheacht ag na ranganna le beirt teagascóir.

 

Comórtas Leadóige na mBunscol

Sa bhliain 2007/2008 ghlac Gaelscoil Uí Riada páirt sa chomórtas leadóige seo don chéad uair.

Tagann Conor Clarke – múinteoir leadóige – go dtí an scoil gach seachtain agus stiúraíonn sé ranganna leadóige sa Halla.

 

Ceol

MusicToisc go bhfuil ár scoil ainmnithe in onóir don cheoltóir agus cumadóir cáiliúil Seán Ó Riada, tá traidisiúin láidir ceoil sa scoil ón gcéad lá. Déantar ceol i ngach rang mar chuid den Churaclam. Déanann gach rang ó Naíonáin Mhóra ar aghaidh an fheadóg stáin.

Eagraítear Banna Cheoil traidisiúnta sa scoil agus tagann siad le chéile gach seachtain chun ceol Gaelach a sheinnt lena chéile agus cúpla port nua a fhoghlaim.

Gach bhliain bíonn Céiliúradh na Nollag againn agus bíonn ceol agus amhráin le cloisteáil.

 

Cór na Scoile

Glacann cór na scoile (Ranganna IV, V agus VI) páirt i gceolchoirm Carúil gach Nollaig i bparóiste Wilton. Chomh maith le sin, glacann siad páirt ins na seirbhísí sa séipéal – An Chéad Chomaoineach agus an Chóineartú.

 

Veidhlín Suzuki

Le breis is fiche bliain anuas tá clar Suzuki Violin bunaithe i nGaelscoil Uí Riada le múinteoirí ceoil ó Scoil Cheoil Chorcaí. Páistí ó Naíonáin Mhóra ar aghaidh a roghnaíonn an ghné seo den cheol agus déanann siad go príobháideach é laistigh d’am scoile. Glacann siad páirt i gCeolchoirm Suzuki i Mi na Samhna agus Carúil na Nollag.

 

 

Turasanna

DSC_0232-300x200Is minic a eagraítear turasanna do na páistí sa scoil. Gach bliain téann na ranganna ar thuras scoile, ach chomh maith le sin eagraítear turasanna oideachasúla eile – turas go dtí an Leabharlann i mBaile an Easpaig, go dtí na Cork Pops, turasanna eolaíochta agus go dtí áiteanna stairiúla. Is cuid tabhachtach den oideachas na turasanna seo, mar faigheann na daltaí an deis cur leis na rudaí a foghlaimníonn siad sa seomra ranga.

 

Urlabhraíocht & Drámaíocht

Tá clú agus cáil ar Ghaelscoil Uí Riada ó thaobh na drámaíochta de. Eagraítear rang amháin drámaíochta in aghaidh na seachtaine le Shirley McCarthy, ár múinteoir urlabhraíochta agus drámaíochta. Glacann an scoil páirt i bhFeis Maitiú gach bliain. Cuireann an scoil ceoldráma ar an ardán gach ré bhliain. I 2022 rinneamar “Áille & an Bhrúid” agus i 2019 rinneamar “Rí na Leon”. Bíonn gach páiste sa scoil páirteach le Ranganna 5 & 6 ag glacadh na príomhpáirteanna.