School Building

Bunaíodh Gaelscoil Uí Riada i 1984 chun deis a thabhairt do thuismitheoirí bunoideachas lánghaelach a fháil dá bpáistí, chun go mbeidh tuiscint ar leith acu ar a gcultúr féin agus ar a dteanga féin agus go mbeadh siad dátheangach.

Tá sé mar sprioc againn i nGaelscoil Uí Riada bunoideachas lánghaelach den chéad scoth a chur ar fáil do gach páiste faoin ár gcúram. Osclaíodh ár scoil nua i Mí na Samhna 1999.

Ón uair ar bunaíodh an scoil i 1984, tá fás agus forbairt tagtha ar Ghaelscoil Uí Riada ó thaobh ainm in airde agus líon na bpáistí de. I láthair na huaire tá 15 múinteoir, 4 cúntóir foghlama, rúnaí agus coimeadaí ar fhoireann na scoile.