A thuismitheoirí,

Is ar mhaithe le sibh a chur ar an eolas mar gheall ar ár scoil a cuireadh an leabhrán seo le chéile. Tá sé mar sprioc againn Bunoideachas Lánghaelach den scoth a chur ar fáil do bhur bpáistí. Tá súil againn go mbeidh an t-eolas sa leabhrán seo ina chabhair mhór daoibh chun tacú linn an aidhm seo a chur i gcrích.

This booklet has been prepared to inform you about our school. We aim to provide your child with an excellent All Irish Primary Education and hope that the information we have provided in this booklet will enable you to work with us to achieve this objective.