Wellbeing in School

I mbliana táimid ag díriú isteach ar Fholláine ar scoil.

Táimid chun ard na bpaistí a dhíriú ar Ár Láidreachtaí Pearsanta Ár mBuanna Pearsanta.

Déanfaimid iniúchadh ar cheann amháin in aghaidh na seachtaine.

Leanfaimid an clár Fí na Folláine san obair seo.

This year we will place a special emphasis aon Wellbeing in our school.

We will emphasise Our Personal Strengths or Our Special Gifts.

We will work on one strength a week.

We will follow the Weaving Wellbeing Programme in this work together

Tugaimid grá dá chéile gach lá ar scoil
Bíonn suim againn san fhoghlaim
Gabhaimid buíochas as gach rud inár saol
Tugaimid aire dúinn féin le féin-smacht
Is brea linn a bheith inár gceannairí ag cabhrú le daoine eile
Insímid an fhírinne i gcónaí, fiú nuair a bhíonn sé deacair
Is féidir linn a bheith cruthaitheach in an-chuid slite ar scoil
Tuigimid daoine eile agus réitimid leo
Bímid ag smaoineamh ar conas cabhrú le daoine eile
Tugaimid maithiúnas do
dhaoine eile agus dúinn féin
agus tuigimid go mbíonn
brón ar dhaoine
Bímid féireáilte le daoine eile is bímid ag smaoineamh ar dhaoine eile seachas sinn féin
Bímid dóchasach is ag féachaint ar an taobh dearfach agus ag réiteach faidhbe
Amanta bíonn eagla orainn ach ní ligimid di stop a chur linn chun an ceart a dhéanamh
Féachaimid ar gach taobh den scéal roimh chinneadh a dhéanamh is bímid sásta smaointí nua a thuiscint
Baimid sult as rudaí nua a fhoghlaim and ag tuiscint smaointí nua
Tugaimid áilleacht faoi ndeara mórthimpeall orainn sa cheol, dúlra, ealaín agus gníomh daoine eile
Bímid cúramach faoi chúrsaí agus ag smaoineamh roimh rud a dhéanamh
Bímid ag smaoineamh go doimhin ar rudaí agus déanaimd iarracht ciall a dhéanamh astu
Bímid lán de fuinneamh is fonn agus bímid ag súil le rudaí chun taitneamh a bhaint as an saol
Ní éirimid as rudaí go héasca fiú nuair a bhíonn dúshlán ann dúinn
Bímid in ann an pictiúr iomlán a fheiscint agus smaoineamh ar gach taobh den fhadhb
Bímid in ann an greann a fheiscint agus bainimid taitneamh as an ngáire
Ní bhímid ag maíomh asainn féin agus is breá linn aitheantas a thabhairt do dhaoine eile
Oibrímid go dian don ghrúpa ionas go n-éireoidh le cách