Le déanaí ghlac Rang a 2 lena gCéad Chomaoineach i séipéal an SMA. Bhí an searmanas go haoibheann agus d’fhéach gach éinne go hiontach gléasta ina n-éadaí galánta don lá mór. D’oibrigh na leanaí ar fad chomh dian ag ullmhú don ócáid speisialta agus ba léir sin in san slí a chanadar, a rinne na páistí na jabanna a bhí acu agus leis an taispeántas ealaíne álainn a bhí crochta sa séipéal agus sa scoil. Bhí cóisir sa scoil i ndiaidh an aifrinn. Tar éis sin chuaigh na páistí ag ceiliúradh lena dteaghlaigh.

Comhghairdeas Rang a 2!