Seachtain na Gaeilge 2014

Mar is gnáth, beidh Gaelscoil Uí Riada an -ghnóthach le haghaidh Seachtain na Gaeilge arís i mbliana.  Tá sé de nós againn ceiliúradh a dhéanamh ar ár gcultúr Gaelach go speisialta ag an am seo agus tá clár cuimsitheach d’imeachtaí do na daltaí agus na tuismitheoirí eagraithe againn. Seo a leanas sampla de:

An Luan  10ú ;  Tráth na gCeist – ceann do na bunranganna agus ceann do na hardranganna.

An Mháirt 11ú:  Seó  Talainne do dhaltaí ó Rang 1 go Rang 6!

An Chéadaoin 12ú: Beidh Ranganna 4 ag dul go Leabharlann Bhaile an Easpaig chun clár scoraíochta – idir cheoil agus amhránaíocht a dhéanamh don phobal.

                                        Beidh Bingo ar siúl i Halla na Scoile  do na ranganna ar fad um thráthnóna.

An Déardaoin  13ú :  Zumba ar siúl i Halla na Scoile agus seans ag gach rang na ” bróga rince” a chaitheamh!!

                                            Oíche Mór Bingó do leanaí agus a dtuismitheoirí i Halla na Scoile ó 7 – 9.  Bígí Linn!!!

An Aoine  14ú :   Díospóireacht idir Rang 5 agus Rang6  leis an rún ” Gutháin Póca – Beannacht nó  Mallacht?

Bainigí go léir taitneamh as.