Polaisí na Scoile

School Policies

Polaisí Rollacháin roimh 1ú Feabhra 2020/Enrolment Policy Pre 1st Feb. ’20

Cosaint Leanaí/Child Protection

Ráiteas Sábháilteachta/Safety Statement

Cód Riailbhéasa is Smachta/Code of Behaviour

Polasaí Frith-Bhulaíochta/Anti-Bullying Policy

Polasaí Lón Folláin/Healthy Lunch Policy

Polasaí Obair Bhaile/Home Work Policy