Bhí lá iontach ag rang a 5 in Oysterhaven inniu. Bhain gach duine acu páirt in sna gníomhaíochtaí ar fad a bhí ann, idir gníomhaíochtaí uisce, cúrsa constaic agus ‘Mud Runs’, agus bhaineadar uile lán-taitneamh as.