Seomraí Ranga Nua Lasmuigh

Seomra 1
Seomra 2

Thugamar féin an samhradh linn! Agus sinn ag tnúth leis an aimsir a bheith ag dul i bhfeabhas, beidh ceol le cliosteáil ar chúl an tí faoi scáth na Seomraí Nua Lasmuigh. Beidh suíochán cuarach ann féin ag gach leanbh sa scoil , stóráilte sa chiseán acu. Míle buíochas leis an gCoiste Tacaíochta a chabhraigh linn an t-airgead a bhailiú don bhfeachtas seo. Comhghairdeas le na múinteoirí a rinne an obair sa chúl chun é seo chur i bhfeidhim freisin. Molaimid Dónal an coimeadaí freisin as ucht iad a chrochadh go sábháilte. Ní neart gur chur le chéile!

Summer has arrived. As we await the good weather, voices, music and singing will be heard from cúl an tí at all times during the day from the 2 new outdoor “classrooms”. Each child will have a foam seat stored in their own baskets for these activities. Many thanks to the Coiste for their fund raising for such projects. Congratulations to the teachers who were involved in the background work for this venture. Well done to Dónal our caretaker for the safe hanging of the sail shades!