Réamhrollú Gréasáin

Web Pre-enrolment

Tá Réamhrollú Gréasáin do Rang Naíonain Bheaga 2021-2022 ar oscailt anois (cliceáil anseo)

Our Web Pre-enrollment for Junior Infants 2021-2022 is now open (click here)

Nóta: Tá iarratais faoin sean-pholasaí (roimh 1ú Feabhra 2020) san áireamh don rang seo.

Note: Applications under the old admissions policy (received before 1st February 2020) apply to this class grouping.