Club Giotáir is Brú Columbanus

Bhailigh an Club Giotáir nach mór €1,000 do Bhrú Colombanus le déánaí is bhronn Marcel is na páistí an t-airgead ar Anne-Maria. Thugadar ceolchoirm beag dúinn freisin!!

Maith sibh, a pháistí!