Ár gCéad Lá ar Scoil i nGaelscoil Uí Riada

Bhí lá iontach ag Naíonain Bheaga Nua le déanaí