Nuacht

Siúlóid Uile Éireann Lá 4. Scéal Dhiarmada: Naomh Pádraig.

NASC LE DEONÚ/ LINK TO DONATE

D’fhágamar Baile Atha Cliath go luath ar maidin is bhí sceitimíní go mbeimís ag filleadh go Cúige Mumhan anocht. An Rinn!! B’fhéidir an Baile leis an gcéadtadán is airde ó thaobh cainteoirí ó dhúchas de in Éirinn faoi láthair. Gaeilge na Mumhan- is aoibhinn liom í!

Léarsáil den Turas ó Bhaile Átha Cliath go Rinn

Ó mo chosa!! Tá siad tinn!

Seo scéala Dhiarmada faoi Naomh Pádraig

Léarscáil den turas inniu ar Google Earth

Siúlóid Uile Éireann Lá 3. Scéal Ghráinne: Fionn agus an Bradán Feasa.

NASC LE DEONÚ/ LINK TO DONATE

Thógamar bád eile eile ar maidin chun seans a thabhairt do na cosa tinn! Trasna linn chuig  Clochán an Aifir!

An mbeadh Fionn nó an Fathach ón Albain le feiscint? (Muna bhfuil an scéal cloiste ag téigh sa tóir ar le google. Ta sé thar barr.)

Ar aghaidh linn tré Chúige Uladh chuig Cúige Laighin. Chuamar fúinn in Ionad Campála atá gar go maith go Páirc an Chróchaigh.

D’inis mé scéal do Dhiarmuid faoi Fhionn agus an Bradán Feasa! Thrasnaíomar an abhainn chéanna inniu-Abhainn na Bóinne.

Níor rugamar ar bhradán faraoir!

Bain sult as anois tú féin!

Clochán an Aifir

Léarscáil den turas ar Google Earth

Scéal Ghráinne: Fionn agus an Bradán Feasa!

Siúlóid Uile Éireann Lá 2. Scéal Dhiarmada faoi Chlann Lir

NASC LE DEONÚ/ LINK TO DONATE

Toisc na cosa traocht fuair an bheirt laoch síob ó iascaire cineálta ó Chontae an Chláir go Ros a’ Mhíl i gConamara
As go brách leo ansin tré Co. Mhaigh Eo, Sligeach is Tír Chonaill (Dún na nGall). Shroicheadar Chionn Mhálanna. An óiche sin d’inis Diarmuid scéal faoi do Ghráinne Chlann Lir.
Réitíonn Diarmuid agus Gráinne an campa i gConamara.
Tá pobal breá acu réidh do chodladh na hoíche.
Ach sara shocraíonn siad síos lasann siad tine. An óiche sin d’inis Diarmuid scéal faoi do Ghráinne Chlann Lir.

Léarscáil de La 2 le Google Earth

Léarscáil eile den turas

Tús na Siúlóide le Diarmuid agus Gráinne

NASC LE DEONÚ/ LINK TO DONATE

Tús na Siúlóide!!

Bhuel a phaistí !!

Tá sé tagtha faoi dheireadh- an Siúlóid Scoile Uile Éireann!! Seo iad Diarmuid agus Gráinne, beirt iar-scolaire na scoile seo.

Tá siad chun ciorcad iomlán d’oileán na hÉireann a shiúl le bhur gcabhair.

Má shiúlann gach éinne 20km nó níos mó mar chlann beidh breis is 3,200Km siúlta againn!

Beidh siad ag campáil gach oíche ar an slí agus gach oíche beidh scéal á insint acu cois tine!

Bígí linn a chairde!

Wúú!! Húú!

Cliceáil ar seo!!

Agus cliceáil ar na rudaí seo freisin!!

Tar éis na siúlóide socraíonn Diarmuid agus Gráinne síos. Agus tine lasta, insíonn Gráinne scéal do Dhiarmuid faoi Chú Chulainn.

Dréacht de Pholasaí Rollacháin Aibreán 2020

Dréacht de Pholasaí Rollacháin 2020

Cóip den Dréacht

A thuistí,

Cuirfear fáilte roimh aischothú chuig an oifig ag úsáid an seoladh seo:

oifig@gaelscoiluiriada.ie

roimh 5:00i.n. ar an 29ú Aibreán

Submissions re the Enrolment Policy can be sent to :

oifig@gaelscoiluiriada.ie

before 5pm on Wednesday 29th April 2020

le meas

Séamus Ó Rinn (Cathaoirleach)

Copy of Draft