Nuacht

Seomraí Ranga Nua Lasmuigh

Seomra 1
Seomra 2

Thugamar féin an samhradh linn! Agus sinn ag tnúth leis an aimsir a bheith ag dul i bhfeabhas, beidh ceol le cliosteáil ar chúl an tí faoi scáth na Seomraí Nua Lasmuigh. Beidh suíochán cuarach ann féin ag gach leanbh sa scoil , stóráilte sa chiseán acu. Míle buíochas leis an gCoiste Tacaíochta a chabhraigh linn an t-airgead a bhailiú don bhfeachtas seo. Comhghairdeas le na múinteoirí a rinne an obair sa chúl chun é seo chur i bhfeidhim freisin. Molaimid Dónal an coimeadaí freisin as ucht iad a chrochadh go sábháilte. Ní neart gur chur le chéile!

Summer has arrived. As we await the good weather, voices, music and singing will be heard from cúl an tí at all times during the day from the 2 new outdoor “classrooms”. Each child will have a foam seat stored in their own baskets for these activities. Many thanks to the Coiste for their fund raising for such projects. Congratulations to the teachers who were involved in the background work for this venture. Well done to Dónal our caretaker for the safe hanging of the sail shades!

Sconsaí Nua, Dromchla Nua is Seastáin Rothar

Dea-scéal faoi dheireadh thiar! Tá sconsaí nua na scoile, athcóiríú ar dhromchla an chlóis is seastáin rothar déanta i rith na seachtaine saoire. I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin! Comhgháirdeas leis na múinteoirí, baill den bhord, baill den choiste tacaíochta is tuistí go léir a bhí bainteach leis an bhfeachtas seo. Fanfaimid anois go dtiocfaidh an troscán rothar ó Green Schools.

Good news! The new safety fencing, refurbishment of yard surface and 3 concrete pads for bike stands have been completed at last during our week off. Rome wasn’t built in a day! Congratulations to the teachers, board members, coiste tacaíochta members and parents all who contributed to this project. We await some bike stand furniture from the Green Schools to put the icing on this cake!

Na Físeáin Scoile agus sinn ag filleadh ar scoil Márta 2021

Físeán 1 Mean Fómhair 2020

Físeán 2 Márta 2021

Réamhrollú Gréasáin

Web Pre-enrolment

Tá Réamhrollú Gréasáin do Rang Naíonain Bheaga 2021-2022 ar oscailt anois (cliceáil anseo)

Our Web Pre-enrollment for Junior Infants 2021-2022 is now open (click here)

Nóta: Tá iarratais faoin sean-pholasaí (roimh 1ú Feabhra 2020) san áireamh don rang seo.

Note: Applications under the old admissions policy (received before 1st February 2020) apply to this class grouping.

Fógra Iontrála Bhliaintiúil Ghaelscoil Uí Riada Deireadh Fómhair 2020

Cliceáil anseo chun Fógra Bhliaintiúil Ghaelscoil Uí Riada a fheiceáil

Click here to see the Annual Admissions Statement