Nuacht

Trócaire sa Scoil

Tháinig Janet Twomey chun na scoile chun obair Thrócaire a mhíniú dúinn le déanaí. Bhí sí thar a bheith suimiúil. Bhronn Rang 6 seic do nach mór €500 uirthi freisin a chuir siad féin le chéile i ndiaidh an Chóineartaithe Gaelscoil abú!

Club Giotáir is Brú Columbanus

Bhailigh an Club Giotáir nach mór €1,000 do Bhrú Colombanus le déánaí is bhronn Marcel is na páistí an t-airgead ar Anne-Maria. Thugadar ceolchoirm beag dúinn freisin!!

Maith sibh, a pháistí!

Féile an Pharóiste faoi dhraíocht ag an mBanna Cheoil Traidisiúnta

Cluiche Peile Rang 5&6

Bhí bliain den scoth ag cailíní Rang 5 agus Rang 6 i gcúrsaí spóirt i mbliana. D’éirigh linn craobh peile Sciath na Scol a bhuachtaint agus shroicheamar an leath-chraobh sa chamógaíocht. Chuireamar críoch leis an mbliain iontach le cluiche cáirdiúil i gcoinne Gaelscoil Uí Ríordáin agus d’imir na cailíní thar barr arís! Beimid go léir an-bhrónach ag rá Slán le Rang 6 ag deireadh na bliana!

Turas scoile Rang a hAon

Inniu chuaigh Rang a hAon ar thuras scoile go Fota. Bhain gach éinne súp as na hainmhithe beaga agus móra a chonaiceadar. Is iad na tíogair is mó a thaitin leis an bhformhór acu!