Nuacht

Na Físeáin Scoile agus sinn ag filleadh ar scoil Márta 2021

Físeán 1 Mean Fómhair 2020

Físeán 2 Márta 2021

Réamhrollú Gréasáin

Web Pre-enrolment

Tá Réamhrollú Gréasáin do Rang Naíonain Bheaga 2021-2022 ar oscailt anois (cliceáil anseo)

Our Web Pre-enrollment for Junior Infants 2021-2022 is now open (click here)

Nóta: Tá iarratais faoin sean-pholasaí (roimh 1ú Feabhra 2020) san áireamh don rang seo.

Note: Applications under the old admissions policy (received before 1st February 2020) apply to this class grouping.

Fógra Iontrála Bhliaintiúil Ghaelscoil Uí Riada Deireadh Fómhair 2020

Cliceáil anseo chun Fógra Bhliaintiúil Ghaelscoil Uí Riada a fheiceáil

Click here to see the Annual Admissions Statement

Bus na Rothar!

Bhí maidin iontach ag Muintir na nGaelscoil agus sinn ag rothaíocht ar scoil ar maidin.

Fé stiúr Karen Uí Chéilleachair agus Cillian Ó Riada ó The Bike Shed bhailigh na páistí is a tuití ar Bhóthar na Módh Feirime. Bhí an ghrian ag spalpadh anuas nuair a bhuail an Bus an bóthar. Ba mhór an cabhair iad na Gardaí agus na rothaithe imeacht síos Bóthar Mebourne.

Nuair a shroich an Bus ceann scríbe na nGaelscoil bhi ceol ia craic snn romhainn chun fáilte a chur romhsinn.

Lá dár saol!

Míle buíochas as an gcabhair ar fad chun an ócáid iontach a eagrú.

Coimeád súil ar an Irish Examiner Online!!!

https://www.irishexaminer.com/news/munster/arid-40055387.html#.X29WCi8oOJ4.whatsapp

Mo Chéad Lá ar Scoil!

Bhí lá iontach ag muintir Naí. Bheaga 2020 ar an Mháirt seo chaite.

Tháinig gach éinne isteach don chéad uair chun bualadh le Ciara Iníon Ní Tháilliúir, Síle Iníon Ní Riordáin, Kitty Iníon Breathnach is Ruth Iníon Ní Bhrosnacháin. B’é Lá na Báistí Lá na bPáistí!

Naí Bheaga had a great first day in Gaelscoil Uí Riada last Tuesday.

Everyone had a lovely visit with In. Ní Tháilliúir, In. Ní Riordáin, In. Breathnach and In. Ní Bhosnachain.

A rainy day was a great day for the páistí!

Cliceáil anseo do fhíseán beag:

Nóta: Is físeán príomháideach é seo nach roinnfar le daoine taobh amuigh de Ghaelscoil Uí Riada.

This is a private youtube video that will only be shared with Gaelscoil Uí Riada