Nuacht

Cabhair is Comhairle do Thuistí ó NEPS i rith na tréimhse seo.

Tá roinnt smaointí maithe anseo ónár gcairde i NEPS cun cabhrú linn déileáil le stus na tréimhse seo.

NEPS Advice & Resources for keeping Children and Young People well during Covid-19

The Department of Education and Skills’ NEPS psychologists have developed advice and some resources for young people to manage and stay well when schools are closed. 

NEPS psychologists have developed guidance for parents supporting children to create new routines at home.  Having a Plan for the Day is key for children/young people to manage and stay well at this time.

NEPS psychologists have developed advice for parents and schools on talking to children and young people about Covid-19 here.

Turas na dTeidí go dtí an CUH

Bhí turas den scoth ag muintir Naí. Bheaga go dtí an CUH inniu in éineacht leis na Teidí fad fad a bhí breoite. Chuir na dochtúir go léir cór leighis orthu is d’imíodar abhaile leo go slán sábháilte arís!

Seans go bhfaca sibh e ar an nuacht inniu ?

Trasrian Síogach réidh ar Bhealach an Chaidinéil!!

Comhghairdeas ó chroí leo siúd a bhí bainteach leis an bhfeachtas seo ar feadh na blianta! Ar deireadh thiar thall tá sé tagtha! Ní neart go cur le chéile!!

Cabhróidh sé go mór le muintir na scoile agus sinn ag iarraidh páistí a sheoladh ar scoil nó go Wilton go slán sábháilte.

Is rogha breise é do chlannta páistí a thabhairt trasna an bhóthair anseo ar maidin fad is atá an carr paráilte in aice leis an S.MA.

Anois táimid ag iarraidh cúrsaí tráchta ag an gcúinne ag bun an chnoic a fheabhasú le cabhair an tUas. John Lonergan ó Chomhairle na Cathrach.

An Gaelsoil abú!

Craobh Sciath na Scol

Bhí lá iontach againn i bPáirc Uí Rinn ar an Aoine seo chaite. Chruthaigh Lucht Tacaíochta na Scoile atmaisféar iontach is thug ar gCailíní ard-taispeántas dúinn. Cé go rabhamar 4 chúilín chun deiridh ag leath ama throideamar ar ais is d’imíomar chun tosaigh leath slí tríd an tarna leath. Ní raibh an t-ádh linn an uair seo is ghoid Scoil na hInse an corn leis an gcic deireanach. Beidh lá eile ag an bPaorach is beimid ar ais don Camógaíocht tar eis na Nollag!!

Maith sibh a pháistí is a mhúinteoirí- táimid an-bhródúil asaibh uile!!

Ár mBuíochas leár gComharsana i mBrú Columbánas

D’eagraigh Ann Maria is Pat i mBrú Columbanus oibrithe dheonacha chun teacht isteach sa Ghaelscoil le déanaí chun na ráillí na scoile a ghlanadh. Tá siad ag féachaint snasta anois! Go raibh míle maith agaibh a chairde!

Bhronn beirt ó Rang 6 cúpla bosca milseáin orthu mar chomhartha buíochais.

Ar scáth a chéile a mhairimid!