SPÓRT

Sciath na Scol

Faigheann páistí na scoile deis a bheith páirteach i réimse leathan spóirt – go háirithe peil, iomáint, camógaíocht agus peil na gcailíní. Cuireadh tús leis an bpeil sa bhliain 1986 agus ó shin i leith glacann an scoil páirt i gcomórtas Sciath na Scol gach bliain.

I nGaelscoil Uí Riada cuirimid béim ar an spórt agus go speisialta an rannpháirtíocht. Is ar an Luan a dhéanann ranganna I – VI spórt sa Halla agus na Naíonáin ar an Máirt. Glacann foirne scoile pairt i gComórtaisí Sciath na Scol Chorcaí san iomáint, camógaíocht, peil agus peil na gcailíní. Déantar traenáil do na cluichí ó 3.00 i.n. – 3.45 i.n. i gC.L.C.G. Bhaile an Easpaig nó Halla na Scoile.

Snámh

Eagraíonn an scoil ceachtanna snámha do gach rang ó Rang II – Rang V ar aghaidh i Leisureworld i mBaile an Easpaig. Dé gnáth bíonn sé cheacht ag na ranganna le beirt teagascóir.

Comórtas Leadóige na mBunscoil

Sa bhliain 2007/2008 ghlac Gaelscoil Uí Riada páirt sa chomórtas leadóige seo don chéad uair.

Bhí foireann na mbuachaillí againn agus foireann na gcailíní chomh maith. D’imir na cailíní i gCionn tSáile i gcoinne Scoil Summercove agus bhí lá iontach acu. Deirbhile Nic a’Bhaird, Síofra Ní Mhurchú, Sarah Ní Shúilleabháin agus Doireann Ní Mhurchú a bhí ar an bhfoireann.

Bhuaigh na buachaillí babtha 1 i gcoinne Mala agus ansin bhí bua acu i gcoinne Rushbrooke i Rushbrooke. Bhí orthu taisteal go Tiobraid Árann,den cheathrú craobh (quarter final), áit a chaill siad i gcoinne foireann láidir ó Scoil Bhéal an Átha. Cian Ó Conchúir, Denis Ó Drisceoil, Charlie Ó Nualláin agus Kieran Ó Riordáin a bhí ar an bhfoireann.

Leadóg

Tagann Conor Clarke – múinteoir leadóige – go dtí an scoil gach tráthnóna Chéadaoin agus stiúrann sé ranganna leadóige sa Halla.

Gleacaíocht

Eagraítear ranganna gleacaíochta sa Halla maidin Dé Sathairn, dóibh siúd go bhfuil suim acu ann. Sinéad de Faoite atá i gceannas ar na ranganna seo agus tagann leanaí ón scoil chuici chomh maith le leanaí ó áiteanna eile.

CEOL

Ceol

MusicToisc go bhfuil ár scoil ainmnithe in onóir don cheoltóir agus cumadóir cáiliúil Seán Ó Riada, tá traidisiúin láidir ceoil sa scoil ón gcéad lá. Déantar ceol i ngach rang mar chuid den Churaclam. Déanann gach rang ó Naíonáin Mhóra ar aghaidh an fheadóg stáin.

Eagráitear Banna Cheoil sa scoil agus seinneann sé do na sacriminti Céad Comaoine agus Cóineartú.

Gach bhliain bíonn Céiliúradh na Nollag againn agus bíonn ceol agus amhráin le cloisteáil.

Cór na Scoile

Glacann cór na scoile (Ranganna V agus VI) páirt i gceolchoirm Carúil gach Nollaig i bparóiste Wilton.

I 2007 fuair an Cór an deis canadh sa chathair leis an amhránaí cáiliúil Cara O’Sullivan, agus tá cuireadh faighte acu do 2008 chomh maith.

Veidhlín Suzuki

Le breis is fíche bliain anuas tá clar Suzuki Violin bunaithe i nGaelscoil Uí Riada le beirt mhúinteoir ceoil ó Scoil Cheoil Chorcaí – Trudy Byron Fahy, Frances Jermyn agus Áine Ní Bhriain. Páistí ó Naíonáin Mhóra ar aghaidh a roghnaíonn an ghné seo den cheol agus déanann siad go príobháideach é laistigh d’am scoile. Glacann siad páirt i gCeolchoirm Suzuki i Mi na Samhna agus Carúil na Nollag.

TURASANNA

DSC_0232-300x200Is minic a eagraítear turasanna do na páistí sa scoil. Gach bliain téann na ranganna ar thuras scoile, ach chomh maith le sin eagraítear turasanna oideachasúla eile – turas go dtí an Leabharlann i mBaile an Easpaig, go dtí na Cork Pops, turasanna eolaíochta agus go dtí áiteanna stairiúla. Is cuid tabhachtach den oideachas na turasanna seo, mar faigheann na daltaí an deis cur leis na rudaí a foghlaimníonn siad sa seomra ranga.