Gaelscoil Uí Riada,

Bealach an Chairdinéil,
Wilton,
Baile an Easpaig,
Corcaigh.

Fón: 021-4342027
Facs: 021-4342029
Rúnaí: Ciara Ní Chorcoráin
Ríomhphost: oifig@gaelscoiluiriada.ie
Suíomh Idirlín: www.gaelscoiluiriada.ie

Léarscáil / Map

Déan Teagmháil Linn