Cliceáil anseo/Click here: Iarratas Arlíne do Réamhrollú Gréasáin/Web Pre-enrolment Application

Léigh: Polasaí Rollacháin Nua/Read: New Enrolment Policy

Léigh: Fógra Bhliaintiúil Iontrála do Ghaelscoil Uí Riada/ Annual Admissions Statement

Déan teagmháil leis an oifig má theastaíonn uait cóip cruaidh den fhoirm a fháil.

Please contact the office if you wish to receive a hard copy of the application form:

oifig@gaelscoiluiriada.ie

Is fearr go mór an Réamhrollú Ghréasáin a úsáid i gcónaí chun an iarratas a chinntiú/It is advisable to use the Web Pre-Enrolment to ensure receipt of application forms

Nóta breise:

Ní hionann é seo le dearbhú ón mBord Bainistíochta go bhfuil áit cinntithe dod’ leanbh sa rang don bhliain seo chugainn.

A completed application is not an offer of a place for your child by the Board of Management

Iarratais déanacha & Aistriú Scoile/Late applications & School transfers