Réamhrollú Gréasáin

Cliceáil ar an nasc seo chun d’iarratas a chlárú anseo. Click on the link here to begin web enrolment application

Cliceáil anseo: Iarratas Arlíne do Réamhrollú Gréasáin /Web Pre-enrolment Application

Léigh: Polasaí Rollacháin Nua ó 1ú Feabhra 2020 ar aghaidh

Léigh: Polasaí Rollacháin roimh 1u Feabhra 2020

Léigh: Fógra Bhliaintiúil Iontrála do Ghaelscoil Uí Riada/ Annual Admissions Statement

Nóta breise:

Ní hionann é seo le dearbhú ón mBord Bainistíocht go bhfuil áit cinntithe dod leanbh sa Rang don bhliain seo chugainn.

This completed application is not an offer of a place for your child by the Board of Management