Tástáil Antaigine do Pháistí Scoile/Antigen Testing for School Children

Seo nuashonrú ar na pleananna chun úsáid tástála antaigine i gcúinsí áirithe do leanaí neamh-shiomptómach agus do leanaí atá mar chuid de phod seomra ranga, áit a bhfuil cás COVID-19 dearbhaithe, a sholáthar. Iarraimid ort na doiciméid ón ROE iniata le seo a léamh go cúramach.

This is an update on plans to provide for the use of antigen testing in certain circumstances in children who are asymptomatic and part of a classroom pod, where there is a confirmed case of COVID-19. We ask you to read the attached DES documents carefully.

Cliceáil anseo

Click here

Folláine ar Scoil

Wellbeing in School

I mbliana táimid ag díriú isteach ar Fhollaine ar scoil.

Táimid chun ard na bpaistí a dhíriú ar Ár Láidreachtaí Pearsanta Ár mBuanna Pearsanta. Déanfaimid iniúchadh ar cheann amháin in aghaidh na seachtaine. Leanfaimid an clár Fí na Folláine san obair seo.

This year we will place a special emphasis aon Wellbeing in our school.

We will emphasise Our Personal Strengths or Our Special Gifts. We will work on one strength a week. We will follow the Weaving Wellbeing Programme in this work together

Coiste an Ghairdín Scoile

Bhí an coiste an-bhroidiúil ar an Satharn seo chaite.

D’eirigh leo tús iontach a chur le 4 bhláthcheapach. Maith sibh, a chairde.

Beimid ag baint tairbhe astu ar feadh blianta fada rómhainn amach. Gura fada buan sibh a chairde.

Beidh lá eile le déanamh againn chun iad a chríochnú.

GSUR abú!

Bronnadh airgid ar Bhrú Columbanus

Bailíodh breis is €450 do Bhrú Columbanus agus sinn ag gléasadh suas d’Oíche Shamhna! Comhghairdeas libh uile a phaistí!

Polasaí Frith-Bhulaíochta uasdátaithe

Deineadh athbhreithniú ar ár bPolasaí Frith-bhulaíochta le déanaí agus féidir é a léamh anseo

Our Anti-bullying Policy has been reviewed and can be seen here