Craobh Sciath na Scol

Bhí lá iontach againn i bPáirc Uí Rinn ar an Aoine seo chaite. Chruthaigh Lucht Tacaíochta na Scoile atmaisféar iontach is thug ar gCailíní ard-taispeántas dúinn. Cé go rabhamar 4 chúilín chun deiridh ag leath ama throideamar ar ais is d’imíomar chun tosaigh leath slí tríd an tarna leath. Ní raibh an t-ádh linn an uair seo is ghoid Scoil na hInse an corn leis an gcic deireanach. Beidh lá eile ag an bPaorach is beimid ar ais don Camógaíocht tar eis na Nollag!!

Maith sibh a pháistí is a mhúinteoirí- táimid an-bhródúil asaibh uile!!

Ár mBuíochas leár gComharsana i mBrú Columbánas

D’eagraigh Ann Maria is Pat i mBrú Columbanus oibrithe dheonacha chun teacht isteach sa Ghaelscoil le déanaí chun na ráillí na scoile a ghlanadh. Tá siad ag féachaint snasta anois! Go raibh míle maith agaibh a chairde!

Bhronn beirt ó Rang 6 cúpla bosca milseáin orthu mar chomhartha buíochais.

Ar scáth a chéile a mhairimid!

Tá an Bheart Déanta Arís!

Bhí bua den scoth ag Cailíní na Scoile arís sa leath-chraobh peile. Thugadar taispeantas den scoth sa chéad leath agus bhíomar cúl agus cúilín chun tosaigh ar Charraig Thuathail ag an mbriseadh.

Thosaigh an scoil eile go láidir sa tarna leath is bhí ar ár gcúlaithe iad a choiméad siar le himirt crógach

Tar éis cluiche iontach d’éirigh linn an lámh in uachtair a fháil sa go déanach sa dara leath i gcoinne Charraig Thuathail, is bhí céiliúradh iontach ann ag an deireadh.

Maith sibh, a chailíní! Lá stairiúil a bhí ann. An chéad dream a shroich dhá chraobh i ndiaidh a chéile! ‘Bhfuil an dúbailt in ann dúinn?! Gaelscoil Abú!

Laochra Gael
Bhí tacaíocht den scoth ag na cailíní ar an lá!! Maith sibh, a dhaltaí!

Féilire na Scoile

Bhí an-chraic sa scoil inniu leis an bhFéilire Scoile. Tháinig na Príomhphearsana Stairiúla isteach ina gcéadta. Ár mbuíochas leis an Iníon Ní Shíocháin as ucht a cuid oibre ar fad chun é seo a eagrú is na múinteoirí eile a chabhraigh léi. Maith sibh a pháistí is a tuistí as bhur n-ullmhúcháin freisin! Níl le déanamh anois ach fanacht ar na torthaí!!

Cuairt na bhFiaclóir

Thug beirt tuiste, Rose is Eimear, cuairt ar an Scoil ar an gCéadaoin seo chaite le dáréag scoláire ó UCC/CUH. Idir cainteanna, Power Points, amhráin is taispeántais bhí lá iontach againn leo sa Halla Scoile. Tá Sláinte na bhFiacail go mór chun tosaigh sa scoil seo anois dá mbarr!! MÍLE buíochas libh go léir!! Gaelscoil Abú!