School BuildingBunaíodh Gaelscoil Uí Riada i 1984 chun deis a thabhairt do thuismitheoirí bunoideachas lánghaelach a fháil dá bpáistí, chun go mbeidh tuiscint ar leith acu ar an gcultúr féin agus ar a dteanga féin agus go mbeadh siad dátheangach. Tá sé mar sprioc againn i nGaelscoil Uí Riada bunoideachas lánghaelach den chéad scoth a chur ar fáil do gach páiste faoin ár gcúram. Oslaíodh ár scoil nua i Mí na Samhna 1999.

Ón uair ar bunaíodh an scoil i 1984, tá fás agaus forbairt tagtha ar Ghaescoil Uí Riada ó thaobh ainm in airde agus líon na bpáistí de. I láthair na huaire tá 15 múinteoir, 4 cuntóir foghlama, rúnaí agus coimeadaí ar fhoireann na scoile.