Is mór an tacaíocht a thugann an Coiste Tacaíochta don saol scoile i nGaelscoil Uí Riada. Eagraíonn an Coiste imeachtaí éagsúla shóisialta don scoil agus bailíonn siad airgead a chuireann go mór le háiseanna na scoile agus cabhraíonn siad i slite praiticiúla in imeachtaí scoile. Leis na ciorracháin san Oideachas atá beartaithe ag an Roinn Oideachas agus Scileanna, beidh gá níos mó le himeachtaí an Choiste agus beidh an scoil ag iarraidh ar tuismitheoirí tacaíocht a thabhairt do na h imeachtaí sin. Le cúpla bliain, tá bainistíocht na scoile tosnaithe ar athnuachan ar phéinteáil na scoile, troscán a fheabhsú agus gan dabht na háiseanna teicneolaíochtra sa scoil a choiméad suas chun dáta ar mhaithe le daltaí uile na scoile.

Seo a leanas cuid de na himeachtaí a eagraíonn an Coiste:

 • Oíche Bingo
 • Siúlóid Scoile
 • Crannchur Cásca
 • Oíche Shóisialta do thuismitheoirí nua.
 • An Chéad Chomaoineach (Fáiltiú)
 • Oíche Scoir do Rang a 6
 • Oíche Eolais do thuisti na Naíonán nua
 • Aonach na Nollag
 • Seó na Nollag
 • Athchúrsáil ar Éide Scoile agus Culaith Reatha Scoile

Roghnaíonn daoine dul ar an gCoiste Tacaíochta ag an gCruinniú Cinnbhliana agus fanann baill dhá bhliain ar an gcoiste. Táimíd ar fad buíoch do na tuismitheoirí a thugann tacaíocht chomh mór sin don scoil.

AN COISTE TACAÍOCHTA – 2022-2023

 • Cathaoirleach: Beth Uí Bhraonáin
 • Leas Chathaoirleach: 
 • Rúnaí: Niamh Mhic Gabhann
 • Leas-Rúnaí: Sinéad Uí Chéilleachair
 • Naí. Bheaga =
 • Naí. Mhóra = Beth
 • R1 = Sinéad
 • R2 =  Ester/Joanne
 • R3 (Aisling) = Timea/Lisa
 • R3 (Nóirín) = Timea/Lisa
 • R4 (Cathal) = Órla
 • R4 (Aileen) = Fionnuala
 • R6 (Donncha) = Jill
 • R6 (Fíona) = Fionnuala