An Brat Glas

 

2016-17

  SEAICÉID NUA  DO  NAÍONÁIN  BHEAGA

Tháinig  daoine  ó  Electric  Ireland go dtí an scoil le déanaí  chun seaicéid  so-fheicthe  nua  a bhronnadh ar leanaí  i  Naíonáin  Bheaga.  Ina measc bhí tuismitheoirí na scoile  Mary Uí  Mhathúna  agus Seán  Ó  Cinnseamháín, a chabhraigh linn chun é seo a eagrú.   Faoi láthair, tá muintir  Ghaelscoil Uí  Riada ag obair chun an Brat  Glas:  Taisteal a aimsiú  níos déanaí  sa bhliain.

 

Chuir  na leanaí  ar fad na geansaithe nua  orthu agus thógamar roinnt grianghrafanna timpeall na  scoile.  Nach bhféachann siad  go h álainn ar fad!  Buíochas mór le gach éinne as an ócáid seo a eagrú agus tá súil againn go mbeidh na seaicéid seo á chaitheamh acu nuair a bheidh siad ag siúl ar scoil!!

Bhí  Maor Tráchta na scoile , Rosarie, ann chun cabhrú leo chomh maith.

 

Hiviz 2 Hiviz 3 Hiviz 4

 

No Reproduction Fee ESB Hi Vis Vests at Scoil Ui Riada, Wilton, Cork. Included are Mary O'Mahony, John Kingston, Anne Kelleher and Eoghan O'Callaghan, of ESB. Pic John Sheehan

                                                        AN COISTE GHLAS – 2015 – 2017
Rang 6: Eolann  Ó  Tuathail

Laura Ní  Mhathúna

Rang 5:   Sinéad Nic Cormaic

Cillian Ó  Loinsigh

Nathan  Ginnifer

Niamh Ní Chathasaigh

Rang  4 :   Kate Ní Mhúineacháín

Darach Ó Fainín

Rang  3  :  Sarah  Ní  Mhurchú

Lorcán Ó hAodha

 

                 SIÚL   AR   SCOIL  (S.A.S)       –    Brat Glas 4  – TAISTEAL

Ar an gCéadaoin 14ú Méan Fómhair a eagraíodh an chéad siúlóid ar scoil i mbliana.    Bhailigh na daltaí agus roinnt mhaith tuismitheoirí le chéile ag an S.M.A. agus in aice an Naíonra agus ansin shiúil siad go dtí an scoil.     Fuaireamar amach gur shiúil  9  as gach 10 dalta sa scoil.

Is cuid den obair ar an mBrat Glas le haghaidh Taisteal é seo agus táimíd ag iarraidh aire a dhíriú ar conas a thagann daoine ar scoil, ar an trácht agus ar na buntáistí a bhaineann le bheith gníomhach.

Beidh a thuilleadh siúlóidí á eagrú againn tríd na bliana agus beimid ag súil le tacaíocht uaibh ar fad.

 

       TAISTEAL  AR  SCOIL

Táimíd ag iarraidh daoine a spreagadh chun slite eile a úsáid chun teacht ar scoil ( seachas an carr)

Seo a leanas roinnt moltaí:

1.  SIÚL :  Siúl an slí ar fad nó cuid den slí.

2.  PÁIRCEÁIL AGUS SIÚL:  Déan páirceáil tamall ón scoil agus siúl an cuid eile den slí.

3.  ROTHAR:  Is slí maith í chun teacht ar scoil muna bhfuil tú i do chónaí ró-fhada ón scoil.  Ná déan  dearmad ar an gclogad agus an seaicéad so-fheicthe!!

4.  CARR-ROINNT:  An féidir leat síob a thabhairt do daoine eile seachtain/lá amháín agus tabharfaidh siad síob duit lá / seachtain eile?

5.  BUS:  An bhfuil bus ar fáil a thagann cóngarach don scoil?

6.  SCÚTÁIL: B’fhéidir go mbeadh deis agat scútáíl ar scoil- tá sé níos tapúla ná bheith ag siúl!

 

AIDHMEANNA:  (a) Gearradh siar ar an trácht timpeall na scoile ar maidin : Reduce traffic volume in school area in the morning.

(b) Gearradh siar ar an méid fuinneamh a úsáidimid : Reduce the amount of energy we use

(C)  Daltaí ( agus tuismitheoirí)  a spreagadh chun bheith níos gníomhaí : Encourage pupils ..( and parents) to be more active.

 

MANADH / MOTTO

” Ná bac le gluaisteán, úsáid an cosán”     / ” Forget the car, use the footpath”

 

Paddy i Rang 6 a chum an manadh seo!  Maith thú!

Manadh Scoil Glas Scoil Ghlas 2 Scoil Ghlas

 

SLITE  EILE CHUN TAISTEAL AR SCOIL

1.  SIÚL:   Beidh tú níos sláintiúla agus gearrfaidh tú siar ar fuinneamh a úsáid

2. ROTHAÍOCHT:   Beidh tú níos sláintiúla arís agus ná dearmad an clogad agus éadaí so-fheicthe!

3. SCÚTÁIL:   Bain úsáid as na cosa agus gearr siar ar an trácht

4. PÁIRCEÁIL  AGUS  SIÚL:    Muna bhfuil sé ar do chumas siúl an slí ar fad, b’fhéidir go mbeidh tú in ann siúl cuid den slí?

5. CARR-ROINNT:    An féidir leat síob a fháil ó chomharsan nó cara?  Is féidir é seo a eagrú le daoine eile.

SAS 1 SAS 5 SAS 6 SAS 7 SAS 8 SAS3 SAS4 4