An Bord Bainistíochta 2015- 2019

‘Sé an Bord Bainistíochta atá freagrach as bainistíocht éifeachtach a thabhairt don scoil.  Eagraítear cruinnithe den Bhord ar a laghad uair sa téarma, agus bíonn plé ar abhair atá bainteach leis an saol scoile i nGaelscoil Uí Riada.  Is obair dheonach í seo agus tá ár mbuíochas tuillte ag baill an bhoird uile as a gcuid oibre ar son muintir na scoile seo ‘gainne.

An Bord

  • Cathaoirleach: Séamus Ó Rinn
  • Príomhoide: Aindrias Ó Maolanfaidh
  • Rúnaí: Máire Uí Choileáin
  • Rev Míchéal Ó Laoghaire S.M.A.
  • Neil de Faoite
  • Brian Tyers
  • Niamh Uí Chiaragáin
  • Mícheál Ó Diolúin